Den nya modellen för folkvilja i Australien får konsekvenser som sprider sig till Europa

 

Fenomenet soffliggare existerar inte på samma sätt i Australien som i Sverige. I Australien är det nämligen straffbart att inte rösta. Ingen behövde dock oroa sig för böter från att utebli från ställningstagande kring huruvida homoäktenskap ska vara tillåtet eller ej – eftersom det var en undersökning och inte en obligatorisk allmän folkomröstning.

Den folkliga uppslutning kring homoäktenskapsundersökningen – 79,5% – var dock så stor att premiärminister Malcolm Turnbull i ett nyårstal även lyfte förslaget att genomföra en frivillig folkundersökning i frågan om huruvida Australien ska förbli en monarki eller förvandlas till en republik den dag som statsöverhuvudet Queen Elizabeth II dör.

Det numera så strängt Brexit-upptagna Storbritannien skulle isåfall kunna hamna i en prekär situation där man isoleras ytterligare genom att även den viktiga gemenskap som heter Commonwealth börjar krackelera. En risk som den australiska genomsnittsväljaren väl bekymrar sig föga om.

 

© P F Sandberg
https://twitter.com/pfsand