Två regeringsmöjligheter för Kristersson

 

Många politiker har lovat mycket. Löften som kan komma att slå bakut och tvinga oss ut i ett kostsamt nyval. Särskilt tänker jag på Ulf Kristerssons förflugna löften om att varken släppa fram Löfven som statsminister eller låta SD få ett reellt inflytande. Det låter sig dock inte göras utan spagatkonster.

En del av flödesdiagrammet kommer nu se ut ungefär på följande sätt: om Kristersson inte bryter sitt löfte (t.ex. förvandlar – genom juridiska finter och kreativa uttolkningar – vad som verkligen sagts) återstår två alternativ: erbjuda MP att ingå i alliansen för att bli större än de rödgröna och leda en rörig minoritetsregering, eller tvinga fram ett nyval.

Regeringsalternativ 1: Alliansen + MP

Men även om ett nyval tillfälligt kommer att kunna dämpa smärtan riskerar situationen, polemiken och positionerna förvärras. Under en pånyttfödd valrörelse och fram till det korta ögonblick när alla partier återigen utropar sig som vinnare efter ett nyval så är smärtan kanske förträngd och dämpad, men snart är samma komplikationer och ilningar där igen. Problemet är inte tillgången till smärtlindrande utan att vi har en tand som en gång för alla behöver dras ut. Och tanden som förr eller senare måste ut är såklart den psykologiska låsningen kring SD.

Kristersson bör försöka släppa på prestigen och gå i dialog med SD för att bilda en stabil och folkligt förankrad regering, tillsammans med KD. Jag tror inte att SD är fullt så förtappliga som de rödgröna befarar. En tänkbar mandatfördelning skulle då se ut på följande sätt:

Regeringsalternativ 2: M+KD+SD

L och C kommer i detta alternativ att fungera som majoritetsskapande stödpartier åt regeringen. Till detta hade vi dessutom även fått en fungerande opposition, vilket är en mycket viktig uppgift i en demokrati. Decemberöverenskommelsens bristande insikt om oppositionens betydelse var en starkt bidragande orsak till till den föregående mandatperiodens i mångt och mycket dysfunktionella styre.

 

© P F Sandberg
https://twitter.com/pfsand