Svenska Akademien som litterär lekplats

 

Svenska Akademiens kris växer i omfattning och komplexitet. Den faktiska händelseutvecklingen, teorierna och fantasierna går på högvarv, med en intensitet och ett internationellt intresse som nästan påminner om hur det har varit under vissa av Palmemordets faser. Den som vill studera ämnet har till sitt förfogande de faktiska händelserna, mediarapporteringen, facebookhypoteserna, agendorna, domstolsprotokollen, köksbordsdiskussionerna, flashbacktrådarna, vittnesmålen, försvarstalen, demonstrationerna, tystnaderna och förstås böckerna.

För såvida böckerena inte redan har givits ut har vi nu sannolikt en störtflod att se fram emot. Det vore ju egendomligt om inte författarna och förlagen ville vältra sig i denna präktiga, och säkert lukrativa, litteraturskandal. Redan nu har vi dock åtminstone ett par romaner som behandlar Svenska Akademien.

En av dem är Kerstin Ekmans Grand Final från 2011, som utifrån egna erfarenheter som akademiledamot (numera en före detta sådan) skickligt stickar en varm berättelsekofta kring svårigheterna i att vara introvert författare med behov av avskildhet och samtidigt inneha en förpliktigande och traditionstyngd roll som akademiledamot med medias ögon ständigt i nacken.

En annan bok är Sture Dahlströms i vissa stycken profetiska roman Den store Blondino från 1977. Den handlar om äventyraren och bedragaren Frans Fitzenstrahl, som bl.a. utger sig för att vara akademiledamot i syfte att förföra kvinnliga poeter. En manlig sexuell fantasi om konsten att erövra kvinnor, nu uppenbarligen realiserad och dragen till sin obehagligaste spets av vivören Jean-Claude Arnault.

Om framtidens romaner på temat Svenska Akademien vet jag förstås inget, mer än att de helt säkert kommer att bli riktigt många. Kanske vi rentav har en ny guldålder framför oss? En epok full av gott mos, med alltifrån snaskiga profitörer och mediokra plagiatörer, till skickliga faktabokskonstruktörer och grävande skjutjärnsrapportörer, samt litteratörer av de mest enastående, nobelpristagarvärdiga av världens alla longörer.

 

© P F Sandberg
https://twitter.com/pfsand