Parlamentsval i Australien

Valdag i Australien idag (lördag). Att rösta är en rättighet, men också en skyldighet och den som uteblir kan få böter.

Huvudalternativen står mellan Scott Morrison, 51 år, nuvarande premiärminister för de Liberal(-konservativa), och Bill Shorten, 52 år, oppositionsledare för Labour.

En av de viktigaste frågorna handlar om ekonomi: folk oroar sig för hur dyrt allting har blivit, särskilt boendet – samtidigt som lönerna inte har ökat i motsvarande takt.

En annan huvudfråga rör klimatet. Australien är mer utsatt än många andra länder för klimatförändringar. De konservativa föreslår klimatfonder för lantbruk och företag, medan Labour vill se minskade utsläpp och stöd till förnyelsebara energikällor.

Välfärdsfrågor står också högt upp på dagordningen, särskilt vad gäller frågor om pensioner och sjukvård. Labour vill öka statens åtagande medan de konservativa vill skära ner och varnar för ekonomiskt kaos om Labour vinner.

Klockan 18 (kl. 10 i Sverige) stänger vallokalerna. Och några timmar senare får vi reda på resultatet.

Den nya modellen för folkvilja i Australien får konsekvenser som sprider sig till Europa

Fenomenet soffliggare existerar inte på samma sätt i Australien som i Sverige. I Australien är det nämligen straffbart att inte rösta. Ingen behövde dock oroa sig för böter från att utebli från ställningstagande kring huruvida homoäktenskap ska vara tillåtet eller ej – eftersom det var en undersökning och inte en obligatorisk allmän folkomröstning.

Den folkliga uppslutning kring homoäktenskapsundersökningen – 79,5% – var dock så stor att premiärminister Malcolm Turnbull i ett nyårstal även lyfte förslaget att genomföra en frivillig folkundersökning i frågan om huruvida Australien ska förbli en monarki eller förvandlas till en republik den dag som statsöverhuvudet Queen Elizabeth II dör.

Det numera så strängt Brexit-upptagna Storbritannien skulle isåfall kunna hamna i en prekär situation där man isoleras ytterligare genom att även den viktiga gemenskap som heter Commonwealth börjar krackelera. En risk som den australiska genomsnittsväljaren väl bekymrar sig föga om.